Uluslararası Akıllı Şebekeler Kongre ve Sergisi 9-10 Mayıs 2013 İstanbul

Metromeet – Uluslararası Endüstriyel Boyutsal Metroloji Konferansı 7-8 Mart 2013 – İspanya
04 Şubat 2013
Medikal Metroloji Çalıştayı 13 Şubat 2013 TUBİTAK UME
21 Şubat 2013

Uluslararası Akıllı Şebekeler Kongre ve Sergisi 9-10 Mayıs 2013 İstanbul

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI METROLOJİ VE STANDARDİZASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN DÜZENLEDİĞİ ULUSLARARASI İSTANBUL AKILLI ŞEBEKELER KONGRE VE SERGİSİ

Akıllı şebekelerde amaç; durum analizi yapılarak, otomatik ölçüm sistemleriyle enerji kesintisini önlemek, aşırı yük ve arıza durumlarını kontrol altına alarak şebeke güvenilirliğini sağlamak, yenilenebilir enerji kaynaklarını sisteme dâhil etmek ve yönetilemeyen, izlenemeyen tüketimi ve enerji kayıplarını bu sistem sayesinde kontrol altına almaktır. Ülkemizde de nüfus artışı, şehirleşme, sanayileşme ve teknolojik ilerlemeler nedeniyle sürekli artan enerji ihtiyacı, orta ve uzun vadede en ciddi sorunlardan biri olarak önümüzde durmaktadır. Bu kritik dönemde enerjiyi üreten, dağıtan ve kullanan taraflar; enerjinin verimli, kayıpsız ve rasyonel kullanımı, yenilenebilir enerji kaynaklarının sisteme entegre edilmesi ve sera gazı emisyonlarının azaltılması ile daha esnek, güvenilir ve ekonomik bir şebeke altyapısı için çözümler aramaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojileri ile akıllı şebeke gibi gelişmiş teknoloji çözümlerinin var olmasıyla enerji tüketimine ve üretimine dair problemlerin zamanla ortadan kalkacağı öngörülmektedir. Bu sebeple mevcut şebeke sistemlerinin, bu sisteme entegre olabilmesi için bir değişim geçirmesi kaçınılmazdır. Akıllı şebeke sistemlerinin en temel ögesi olan akıllı sayaçlar, mevcut şebeke sistemlerinde yer alan klasik sayaçlardan farklı olarak, sahip olduğu haberleşme altyapısıyla çift yönlü veri akışına imkân sağlamakta, böylece sayaçlarla ilgili talep ve şikâyetler zamanında tespit edilerek çözümlenebilmektedir. Yaklaşık 70 milyon su ve elektrik ile 10 milyon doğal gaz abonesi bulunan, Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre elektrik üretiminde ve tüketiminde dünya ülkeleri arasında 20. sırada yer alan ülkemizde, elektrik ve gaz dağıtım şirketlerinin yanı sıra belediyelerin su idareleri de akıllı sayaç sistemine geçiş sürecindedir. Önümüzdeki dönemde mevcut enerji şebeke sisteminin, akıllı şebeke yönetim sistemine kayacağı ve uluslararası alanda daha yaygınlaşacağı beklenmektedir.

Türkiye’nin içinde bulunduğu bu süreçte, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, 9-10 Mayıs 2013 tarihleri arasında İstanbul’da “Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler Kongre ve Sergisi”ne ev sahipliği yapacağız. Bu kongrenin; dünyada giderek artan enerji talebinin daha rasyonel kullanılmasına, akıllı sayaç politika ve stratejileri ile akıllı binalar ile otomasyon sistemlerine büyük katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu organizasyon ile ülkemizin 2023 stratejik vizyonu doğrultusunda akıllı sayaç sistemine geçerek Türkiye’nin küresel platformda daha etkin, daha güçlü ve saygın bir konuma sahip olmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Sonuç olarak, bu kongre; katılımcıların bütün paydaşlar ile bir arada olması, sorularına cevap bulması, akıllı şebekeler hakkındaki son yenilikleri öğrenmesi, örnek uygulamaları görmesi ve yatırım stratejilerini belirlemesi için uluslararası bir platform sağlayacaktır.

Kongre boyunca akıllı şebekelerin mevcut ve gelecekteki durumu detaylı bir biçimde tartışılarak stratejiler belirlenecek, ayrıca elektrik, su ve doğal gaz sayacı sektörleri için paneller düzenlenecektir. Sektörde faaliyet gösteren firmalar ise eş zamanlı olarak fuar alanında ürünlerini sergileyeceklerdir. Kongreye ilgili kamu kurumları, uluslararası metroloji ve standardizasyon kuruluşları, uluslararası akıllı şebeke dernekleri, elektrik, su ve gaz sayacı üretici ve ithalatçı firmaları, elektrik ve doğal gaz dağıtım şirketleri, organize sanayi bölgeleri, belediyeler, uygunluk değerlendirme kuruluşları, otomasyon firmaları, muayene deney ve kalibrasyon kuruluşları, Ar-Ge firmaları, enerji üretim/iletim/dağıtım firmaları, GSM operatörleri, akıllı bina firmaları, yazılım firmaları ile ilgili sektör temsilcileri katılım sağlayacaktır.

Kongre hakkında detaylı bilgiye http://www.icsgistanbul.com/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X

Şifrenizi mi unuttunuz?

Bize katılın

Şifre Sıfırlama

E-posta adresinizi girin. E-posta ile yeni bir şifre alacaksınız.