Hakkımızda

TURKLAB, Kalibrasyon ve Deney Laboratuvarları Derneği Türkiye’de özel ve kamu sektöründe hizmet sunan tüm Laboratuvarların tepe örgütü olma misyonu ile 2004 yılında kurulmuştur. Uluslar arası platformlarda ülkemizi temsil eden derneğimiz kurulduğu yıl içerisinde, 26 Ekim 2004 tarihinde EUROLAB üyesi oldu. Ülkemizde yasal otorite karşısında sorumlu muhatap kuruluş olarak çeşitli bakanlıklar ve kamu kuruluşları nezdinde sektörümüzün her türlü hak ve menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi derneğimizin temel amacıdır.

Derneğin amacı, ” ilgili kanun ve yönetmelik hükümlerine göre kurulmuş deney ve kalibrasyon laboratuvarlarını bir dernek çatısı altında toplamak ve üyeleri arasındaki koordinasyonu sağlamak ” olup; hizmet konuları aşağıda gösterilmiştir.

a) Üye laboratuvarların teknik ve ticari gelişimlerini artırıcı çalışmaları organize etmek, organize edilmiş çalışmalara katılmak,

b) Üye laboratuvarların kalite yönetimi ve güvence sistemlerinin gelişmesini artırıcı destek ve katılımda bulunmak,

c) Üye laboratuvarların meslekleri ile ilgili hukuki, sosyal ve tüzel hakları ile ilgili düzenlemeleri takip etmek ve gelişmesine yönelik çalışmalar yapmak,

d) Üyelerine ve üyelerinin mensubu bulunduğu kuruluşlara ve bu konularda faaliyet gösteren ilgili sair kuruluşlara hukuki, sosyal, teknik ve mesleki konularda rehberlik yapmak,

e) Düzenleyici yasal otorite ve/veya kuruluşlar nezdinde sektörü temsil etmek; açıklama ve düzenlemeler karşısında görüşlerini organize ve formüle bir şekilde ifade etmek,

f) Karşılaşılan sorunların çözümüne ve sektörün, mesleki ahlaka, kamu yararına, yasalara uygun bir şekilde, ahenkli ve verimli gelişmesini sağlamaya yardımcı olmak,

g) Türkiye ve dünyada, kalibrasyon ve deney laboratuvarlarının çalışmalarını etkileyecek olan politik-teknik yayın, açıklama ve düzenlemeleri takip etmek,

h) Endüstriyel alanda deney ve kalibrasyonun gerekliliği konusunda bilincin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak,

i) Deney ve kalibrasyon metotlarının harmonizasyonu ve gelişmesini hızlandırmak için ilgili organizasyon ve laboratuvarlar arasında işbirliği yapmak,

j) Taraflar arasında deney ve kalibrasyon sonuçlarının karşılıklı kabulü için , ölçümlerin güvenirliğini tesis edici, izlenebilirlik ve kalite güvencesini geliştirici, ilgili standartların uygulanmasını anlaşılır kılmak ve kolaylaştırmak amacı taşıyan eğitim vb. faaliyetleri gerçekleştirmek,

k) Yasa hükümleri çerçevesinde diğer ülkelerdeki sektörle ilgili iktisadi, istatistiksel ve teknik bilgileri üyelerine ve ülke ekonomisine kazandırabilmek amacı ile dış ülkelerdeki kuruluşlarla bilgi alış verişinde bulunmak, benzer amaçlı birlik ve kuruluşlara katılmak, bu amaçla gerek yurt içi gerekse yurt dışı seyahatler, sempozyumlar, kongre, konferans, toplantı vb. düzenlemek ve düzenlenenlere iştirak etmek.
X

Şifrenizi mi unuttunuz?

Bize katılın

Şifre Sıfırlama

E-posta adresinizi girin. E-posta ile yeni bir şifre alacaksınız.