Tarihçe

Amacımız Hedeflediğimiz
29 Eylül 2012
Vizyonumuz Misyonumuz
29 Eylül 2012

Tarihçe

Dernek Tarihçesi

TURKLAB, Kalibrasyon ve Deney Laboratuvarları Derneği Türkiye’de özel ve kamu sektöründe hizmet sunan tüm Laboratuvarların tepe örgütü olma misyonu ile 2004 yılında kurulmuştur. Uluslar arası platformlarda ülkemizi temsil eden derneğimiz kurulduğu yıl içerisinde, 26 Ekim 2004 tarihinde EUROLAB üyesi oldu. Ülkemizde yasal otorite karşısında sorumlu muhatap kuruluş olarak çeşitli bakanlıklar ve kamu kuruluşları nezdinde sektörümüzün her türlü hak ve menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi derneğimizin temel amacıdır.

Derneğimiz, Türkiye’de Laboratuvar sektöründe hizmet sunan tüm kuruluşları çatısı altında buluşturmayı hedefleyen ulusal nitelikli bir yapıdır. Laboratuvarlar dünya genelinde test ve kalibrasyon hizmetleriyle birlikte her türlü uygunluk değerlendirme çalışmalarının yapıldığı kuruluşlar olarak tanımlanmaktadır. Ölçülmeyen, değerlendirilmeyen bir ürünün kalitesini kanıtlamak mümkün olmadığı için özellikle Avrupa Birliğine katılım sürecinde olan ülkemizde Laboratuvar hizmetleri giderek artan bir önem kazanmaktadır. Dünya ticareti için de aynı kavramlar geçerlidir.

Derneğimizin kuruluş çalışmaları 2002 yılında yapılan toplantılarla başlamış , 2003 yılı sonbaharında kesinlik kazanarak gerekli yasal başvurular yapılmıştır. Derneğimiz yedi kurucu üyesinin başvurusu ve Kartal Kaymakamlığının 05.02.2004 tarihli yazısı ile resmen kurulmuştur.

15 Temmuz 2004 tarihinde Dr. Ömer Güzel TURKLAB adına EUROLAB Genel Sekreteri Dr. Manfred Goelze yi Berlin’de ziyaret ederek TURKLAB ın tanıtımını yaptı. Eylül ayı içerisinde yapılan EUROLAB yönetim kurulu toplantısına derneğimizi tanıtan, tüzüğümüz dahil olmak üzere kapsamlı bir dosya sunuldu. 25-26 Ekim tarihinde Bratislava da yapılan üye ülkeler toplantısında Dr.Ömer Güzel tarafından TURKLAB ve ülkemizdeki laboratuvar hizmetlerinin tanıtımı konusunda sunum yapıldı. Romanya, Hırvatistan , Malta ve Türkiye’ nin üyelik başvuruları görüşüldü ve TURKLAB ın üyeliği oy birliği ile kabul edildi.

Dr. Ömer Güzel EUROLAB Yönetim Kurulu üyeliğine hak kazanmış, EUROLAB’ ın 18-20 Nisan 2012 Prag Genel Kurul ve Yıllık Toplantısında üyelerin  büyük çoğunluğu tarafından Yönetim Kurulu üyeliğine yeniden seçilmiştir.

Dernek tüzüğümüzde detaylı şekilde ifade edilmiş olan amaçlarımızı kısaca özetleyecek olursak;

  • Ülkemizde Laboratuvarlar arasında koordinasyon ve iş birlikteliklerini sağlamak,
  • Yasal otorite ve kuruluşlar nezdinde sektörü temsil etmek,
  • Akreditasyon, sertifikasyon süreçlerinde üyelerimize destek ve yardımcı olmak,
  • Sektörel eğitim çalışmalarına ağırlık vermek,
  • EUROLAB bünyesinde ülkemizi temsil etmek

Globalleşen günümüz koşullarında üyelerimiz ve üyelerimizin müşterilerinin gereksinimleri sürekli gelişmekte ve farklılaşmaktadır. Gerek Deney Laboratuvarları gerekse de Kalibrasyon Laboratuvarları özellikle ihracat açısından kritik önem taşımaktadırlar. Bu nedenle akreditasyon keyfiyeti ve TÜRKAK ile ilişkiler, derneğimizin gündeminde yer alan önemli konuların başında gelmektedir.

Sektörel eğitim çalışmalarına verdiğimiz önem nedeniyle kuruluş yılından bu yana, laboratuvarların ihtiyaçlarına yönelik teknik ve kalite konularında eğitimler gerçekleştirilmektedir. Bu eğitimlerin listesi dernek broşürümüzde yer almaktadır (altta linki vardır).

Derneğimiz Avrupa Birliği tarafından desteklenen Türkiye’ de Kalite Altyapısının Desteklenmesi Projesinde (2002-2007) laboratuvarları temsilen yer alarak, bu proje kapsamında değişik illerde derneğin tanıtım toplantıları, laboratuvar eğitimleri, akreditasyon toplantıları ve yeterlilik test yapılanma çalışmalarında yer almış, aktif rol üstlenmiştir. Bu çalışmalar yine AB destekli bir sonraki proje Türkiye’ de Kalite Altyapısının Güçlendirilmesi Projesinde (2010-2012) de aynı hızla devam etmiştir. Bu proje kapsamında 20 yeterlilik testi TURKLAB üye laboratuvarlarınca gerçekleştirilmiştir.

Üye sayımızın artması ile derneğimiz daha dinamik konuma gelmektedir. Avrupa’ daki derneklerin üye sayıları yüzlerle ifade edilebilmektedir. Bu sayede gerçek bir sektör örgütü olmak, somut sorunlarımıza kalıcı çözümler sağlayabilmek daha kolay olmaktadır.

Laboratuvarların mesleki, teknik, eğitimsel açıdan pek çok sorunları vardır. Bu sorunların aşılabilmesi için kamu oyu nezdinde de lobi çalışmaları yapılması gerekmektedir.

Değişen pazar koşulları müşteri ilişkilerine daha fazla özen gösterilmesi ve gelişmekte olan ihtiyaçların karşılanmasına yönelik özel dikkat sarfedilmesini gerektirmektedir.

Çevresel koşullara özen gösterilmesi, atıkların doğru biçim de proses edilmesi, çalışan teknik kadroların teknik yeterlilik ve yetkinliklerinin geliştirilmesi ve sürekli eğitim programlarının oluşturulması Laboratuvarlar açısından önem taşıyan konulardır.

Ulusal kalite kontrol programlarının oluşturulması ve sonuç güvenilirliğinde kriterlerin oluşturulmaları konuları da derneğimizin faaliyet konuları arasında yer almaktadır.

Derneğimizin 2012 yılı içinde kurumsal bir yapıya ulaşmış, İstanbul Ataşehir’ de kendi yerine taşınmıştır. Derneğimizin kamuoyu ve üyeleri nezdinde etkin çalışmalar yapabilmesi ancak yeterli mali kaynaklara ulaşması ile mümkündür. Üye aidatları ve eğitim çalışmaları bu konuda katkı sağlamaktadır. Yönetim Kurulumuz değerli üyelerimizin ve paydaşlarımızın bu konudaki fikri ve uygulamalı katkılarına açıktır.

Türkiye de oluşturulan Uygunluk Değerlendirme Kurulu’ nda ( Conformity Assessment Board ) temsil edilen derneğimiz sektörümüzle ilgili mevzuat ve uygulamanın denetlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi konularında da etkin görevler almaktadır.

Derneğimizde üye sayımız 2012 yılı itibariyle 106 kuruma çıkmıştır. Önümüzdeki yıllarda daha yüksek üye sayılarına ulaşmak temel hedefimizdir.  EUROLAB nezdinde etkin bir üyelik performansı gerçekleştirebilmek için mali gücü tam, kurumsal yapılanmasını tamamlamış bir sivil toplum örgütü olabilmeyi ön koşul olarak görüyoruz.

Laboratuvar hizmetleri sektörünün tek temsilcisi olan derneğimiz sizlerin katılım ve katkıları ile güçlenecektir. Sektörümüzdeki tüm kuruluşları üye olmaya davet ediyoruz.

Dernek Broşürümüz (PDF doküman) için:
TURKLAB Broşür.pdf

1 Comment

  1. teşekkürler paylaşımınız için. iyi çalışmalar dilerim.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X

Şifrenizi mi unuttunuz?

Bize katılın

Şifre Sıfırlama

E-posta adresinizi girin. E-posta ile yeni bir şifre alacaksınız.