Ticaret Bakanlığı ve Türkak Ziyareti

Kök Neden Analizi Eğitimi
22 Aralık 2021
TURKLAB Teknik Seminer “ISO14064 Karbon Ayak İzi / Yeşil Mutabakat (Green Deal) ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (CBAM)”
24 Aralık 2021

Ticaret Bakanlığı ve Türkak Ziyareti

T.C. Ticaret Bakanlığı Ziyareti

20 Aralık 2021 tarihinde Onursal Başkan Dr. Ömer Güzel, Üye Ayfer Adıgüzel ve Üye Neşe Güneş tarafından Ticaret Bakanlığı, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Sayın Veysel Parlak ve çalışma ekibi, ziyaret edilmiştir.

Ziyaretin amacı TURKLAB’ın ulusal ve uluslararası faaliyetlerinin tanıtılması ve TURKLAB –Ticaret Bakanlığı arasındaki işbirliği imkânlarının değerlendirilmesiydi.

Toplantıda, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının görevlendirmesi ile Genel Müdürlüğün koordinasyonunda “Piyasa Denetimi Kurumu” mevzuat çalışmalarının plan çerçevesinde ilerlediği bilgisi alınmıştır. Uygunluk Değerlendirmesi faaliyetlerinden test, metroloji muayene ve belgelendirme konularının piyasa denetimine olan etkisinin yüksek olması nedeni ile konuya ilişkin mevzuata görüş verilmesi dahil olmak üzere, işbirliği yapabileceğimiz yönünde değerlendirmeler yapılmıştır.

TÜRKAK Ziyareti

20 Aralık 2021 tarihinde TÜRKAK Danışma Kurulu Üyelerimiz Onursal Başkan Dr. Ömer Güzel ve Üye Neşe Güneş ve Üye Ayfer Adıgüzel tarafından TÜRKAK Genel Sekreteri Sn. Banu Müderrisoğlu, Genel Sekreter Yardımcıları Sn. Kürşat Özdemir ve Sn. Seher Batur ve çalışma ekibi ziyaret edilmiştir.

Toplantıda TÜRKAK Kuruluş Kanunu 7673 madde Madde 3 – (Değişik: 29/6/2012-6337/3 md.) Kurumun görev ve yetkileri d bendi çerçevesinde “d) Yurt içinde ve yurt dışında, akreditasyonun önemini ve kalite bilincini artırıcı faaliyetlerde bulunmak, görev alanına giren konularda eğitim vermek, araştırma ve yayın yapmak.” kapsamında, uygunluk değerlendirmesinin, çevrenin korunması, ticaretin gelişmesi ve toplumsal refahın arttırılmasında sektörel akreditasyon programlarının geliştirilmesi, önemi ve farkındalığın arttırılması konusunda TURKLAB tarafından önerilerde bulunulmuştur. TURKLAB olarak önerdiğimiz konularda Türk Akreditasyon Kurumuna her türlü desteği verebileceğimizin altı çizilmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X

Şifrenizi mi unuttunuz?

Bize katılın

Şifre Sıfırlama

E-posta adresinizi girin. E-posta ile yeni bir şifre alacaksınız.