TÜRKAK- Sera Gazı Emisyonlarının Doğrulanması ve Akreditasyonu Konulu Çalıştay

 ISO 19011:2018 (ISO/IEC 17025:2017 İçin) İç Tetkik Eğitimi
01 Temmuz 2022
T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na ziyaret gerçekleştirildi.
05 Temmuz 2022

TÜRKAK- Sera Gazı Emisyonlarının Doğrulanması ve Akreditasyonu Konulu Çalıştay

TÜRKAK tarafından 01.07.2022 tarihinde çevrimiçi düzenlenen Sera Gazı Emisyonlarının Doğrulanması ve Akreditasyonu konulu çalıştaya TURKLAB’ı temsilen YK Başkan Yardımcıları Sn. Neşe Güneş ve Sn. Ayfer Adıgüzel katılım sağladı.

Paris İklim Anlaşması ve AB Yeşil Mutabakatı çerçevesinde uluslararası ticarete konu ürünler için karbon emisyonlarının belgelendirilmesine yönelik ithalatçı firmalar tarafından talep edilen “sürdürülebilir karbon sertifikaları”nın akreditasyonlu olarak düzenlenmesini teminen TÜRKAK’ın bu alanda akreditasyon hizmeti  verebilmesi için çalıştay öncesinde sektör paydaşlarına gönderilmiş olan anket sonuçlarının değerlendirilmesi yapılarak, yol haritası belirlenmesi amacıyla sektör paydaşlarının görüşleri alındı.

Çalıştay TÜRKAK Genel Sekreteri Sn. Banu Müderrisoğlu’nun açılış konuşmasının ardından Sn. Mustafa Fırat Nazik’in, TÜRKAK’ın Sera Gazı Emisyon Doğrulaması açısından uygunluk değerlendirme zincirindeki yeri ve faaliyetleri konusundaki sunumu ile devam etti. Ülkemizde ÇŞİ Bakanlığı sorumluluğunda yürütülmekte olan ulusal MRV süreci gereği ISO 14065 standardına göre akredite 9 kuruluşun TÜRKAK tarafından akredite olduğu, ancak gönüllü alanda ürün bazlı sertifikasyon için akreditasyon ihtiyaçlarının belirlenmesi gerekliliği ifade edildi.

TURKLAB’ı temsilen, gönüllü alanda yer alan ve halihazırda EA çatısı altında da akreditasyon kapsamında MLA’sı henüz imzalanmamış “sürdürülebilir karbon sertifikaları”nın,  AB’de sektör STK’ları uhdesinde gönüllü sertifikalar olarak düzenlendiği, buna rağmen yoğun olarak talep gördüğü ifade edilerek, bu alanda TÜRKAK’ın  Doğrulayıcı Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının akreditasyonuna yönelik ISO 17029:2019 standardını esas almak suretiyle gönüllü sertifikasyon programlarının akredite edilebileceği ISO 14067 standardına göre akreditasyon vermesinin kritik önemde bir ihtiyacın karşılanması açısından gerekli olduğu ifade edildi. TÜRKAK temsilcisi konunun teknik olarak mümkün olduğu yönünde görüş bildirdi.

Ayrıca yeni akreditasyon programları için denetçi/doğrulayıcı kriterleri konusunda belirgin bir vasıflandırma süreci tanımlanıp tanımlanmadığı sorumuza karşın TÜRKAK, bu konuda özel şartlar tanımlanmadığını, sektörel gereklilikler ve yetkinliklerin dikkate alınacağı şeklinde görüş bildirdi.

Katılımcılar arasında TSE ve TÇMB Kalite ve Çevre Kurulu temsilcileri de konunun gönüllülük esasına dayanıyor olmasıyla birlikte, “sürdürülebilir karbon sertifikaları”nın uluslararası ticarette her geçen gün artan sayıda talep gördüğünün altını çizdi.

Diğer yandan sınırda karbon düzenlemesi mekanizması (SKDM) kapsamında TÜRKAK’ın ulusal akreditasyon kurumu olarak akreditasyon verebilmesi için, 2018/2067 regülasyonuna göre faaliyet yürüten kuruluşların EA çatısı altında MLA imzalamış olması, ülkemizde SKDM’nin uygulanıyor olması gerekliliği bulunmakta olup, TÜRKAK’ın bu alanda akreditasyon verebilmesi için konunun AB Komisyonu nezdinde Ticaret Bakanlığı tarafından görüşülmesi için bilgilendirme yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

TÜRKAK Genel Sekreteri Sn. Banu Müderrisoğlu konuya ilişkin kurum içi değerlendirme çalışmalarının sürdüğünü ve süreci netleştirmek suretiyle konunun yıl sonu itibarı ile gündeme alınacağını ifade etti.

Konunun TURKLAB üyeleri için yeni iş alanlarına imkan sağlayacağı düşüncesiyle, üyelere duyurulmasının uygun olacağı görüşündeyiz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X

Şifrenizi mi unuttunuz?

Bize katılın

Şifre Sıfırlama

E-posta adresinizi girin. E-posta ile yeni bir şifre alacaksınız.